Valná hromada 26. 1. 2019

Zveme členy na valnou hromadu Sportovního klubu Černčice z.s., která se koná v sobotu 26. 1. 2019 od 15:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Černčice

Program:

 • Zahájení
 • Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady
 • Volba mandátové, volební a návrhové komise
 • Zpráva mandátové komise
 • Zpráva o činnosti SK Černčice z. s. za uplynulé období 2017 – 2018
 • Zpráva o hospodaření za uplynulé období 2017, 2018
 • Zprávy revizní komise za rok 2017, 2018
 • Návrh rozpočtu na rok 2019
 • Volba nového výboru pro období 2019 – 2021
 • Volba revizní komise na období 2019 – 2021
 • Návrh na výši členských a oddílových příspěvků pro rok 2019 – 2021
 • Návrh na převod majetku Sportovního klubu Černčice z. s. do vlastnictví obce Černčice
 • Návrh na usnesení
 • Diskuze
 • Závěr

Černčice dne 30. 12. 2018

%d blogerům se to líbí: